ouderpagina

Op deze pagina treft u relevante informatie aan voor u als ouder.
Informatie verkrijgt u ook door middel van de twee wekelijkse nieuwsbrief, de ouderinformatie avonden, ouderbrieven en de contacten met de leerkracht van uw kind.

Wij hechten aan een duidelijke en open communicatie met ouders. Korte lijntjes zijn daarbij belangrijk. Vragen en mededelingen m.b.t. uw kind horen wij graag,  omgekeerd zal de leerkracht hetzelfde doen. Elke ochtend is er een kwartier inloop en een afspraak maken voor een gesprek is altijd mogelijk.

Uiteindelijk hebben we een gemeenschappelijke taak:
Uw kind en onze leerling op de beste manier “groter laten groeien”.