ouderbijdrage

Van de ouderbijdrage worden niet gesubsidieerde activiteiten in schoolverband bekostigd. U kunt hierbij denken aan schoolreisjes (gedeeltelijk), viering van Sinterklaas, extra museabezoeken, Kerst e.d. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u akkoord gaat met de ouderbijdrage. Ten behoeve van een vlotte administratieve verwerking kunt u de machtiging tekenen voor het automatisch innen van de ouderbijdrage. Deze machtiging ontvangt u als bijlage bij de acceptgirokaart voor uw eerste betaling.

Het is ook mogelijk om de ouderbijdrage in twee termijnen van 5 maanden te betalen. U ontvangt dan automatisch na de eerste betaling een nieuwe stortings-  /acceptgirokaart met daarop het nog resterende bedrag. De ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 2,75 per maand per kind. Wij rekenen 10 maanden voor het schooljaar, dus u betaalt in totaal € 27,50 per kind per jaar. Bij eventuele vragen kunt u zich wenden tot de penningmeester van de ouderraad, die belast is met het beheer van gelden uit de ouderbijdrage.